اصطلاحات اکسل (جلسه اول)

در این جلسه برخی اصطلاحات نرم افزار اکسل توضیح داده می شود . از جمله کاربرگ ، سلول ، بلوک ،نام قسمت های مختلف نرم افزار اکسل.

هم چنین سوال "چه تعداد Sheet می توان در اکسل ایجاد کرد؟" هم مطرح می شود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 36 بازدید