تغییر سبک پیشفرض و ذخیره سبک سلول ( فوق جلسه پنجم)
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳٠  کلمات کلیدی: سبک پیشفرض اکسل ، انجمن کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

در این جلسه در مورد سبک پیشفرض اکسل و ایجاد سبک پیشفرض جدید برای اکسل بحث می شود.

ادامه مطلب