ترکیب متن در اکسل (فوق جلسه دوم)
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳٠  کلمات کلیدی: ترکیب متن در سلول اکسل

در جلسه دوم یکی از روش های ترکیب متن در اکسل(وارد کردن محتویات دو سلول متنی در یک سلول با استفاده از فرمول) بیان شد.اما روش دیگر...

ادامه مطلب