» انجمن کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 :: ۱۳٩۱/٦/٧
» Solver,Goal Seek,Data validation,Scenarios,Advance Filter,Macro (جلسه نهم_جلسه آ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» توابع بهره (جلسه هشتم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» تمرین توابع استهلاک ( جلسه هفتم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» توابع ریاضی،آماری و مالی (جلسه ششم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» تغییر سبک پیشفرض و ذخیره سبک سلول ( فوق جلسه پنجم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» قالب بندی یا شکل بندی شرطی و استایل ها (جلسه پنجم ) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» قالب بندی یا شکل ظاهری سلول ها - Format Cells ( جلسه چهارم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» کپی کردن و چسباندن یا برش دادن و چسباندن متن در اکسل (فوق جلسه سوم ) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» ویرایش،کپی،پاک کردن و حذف کردن ( جلسه سوم ) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» ترکیب متن در اکسل (فوق جلسه دوم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» آموزش اکسل (جلسه دوم) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» اصطلاحات اکسل (جلسه اول) :: ۱۳٩۱/۱/۳٠